Wat zou het mooi zijn wanneer we kunnen begrijpen wat er tijdens de voorbereiding, de wedstrijd en na de wedstrijd in het hoofd van een triatleet omgaat. Waarom slaagt of mislukt een race volgens jou? Komt het door externe factoren zoals het parcours of komt het juist door jezelf? Hoe ga jij om met tegenvallers, onverwachte dingen of ongekend succes?

Deze vragen willen de Vrije Universiteit in samenwerking met diverse wedstrijdorganisaties in Nederland beantwoorden in een onderzoek naar hoe triatleten hun prestaties uitleggen.

Hiervoor is jouw hulp hard nodig! We willen je graag vragen om aan dit onderzoek deel te nemen. De onderzoekers willen je voor en direct na de wedstrijd een paar vragen stellen over de manier waarop jij kijkt naar jouw prestaties.

Wat houdt dit precies in?

Voor de wedstrijd zal je een online vragenlijst invullen. Dan zal je direct na de wedstrijd een paar korte vragen beantwoorden over jouw prestaties. Enkele weken hierna zal je in een laatste vragenlijst kort op je triatlon terugkijken.

We zijn er van overtuigd dat de resultaten van dit onderzoek jou kunnen helpen. Daarom krijg je behalve de algemene resultaten van het onderzoek, ook specifieke resultaten die betrekking op jou hebben toegestuurd.

Wil jij mee doen? Klik dan op deze link.

Alle verzamelde data in het onderzoek wordt anoniem behandeld en niet gedeeld met derden.

Voor vragen of meer informatie over het onderzoek kan contact opgenomen worden met:

  • Mirre van Duin> m.a.m.van.duin@student.vu.nl
  • Tanja Oldenhof> tanja@bestovu.com
  • Chris Brands> chris@chris-brands.nl

Wij kijken uit naar jouw ingevulde vragenlijst en aan de finish van jouw triathlon.

Bij voorbaat dank voor jouw deelname!

Groeten: Mirre, Tanja en Chris